Ny generaldirektör för Försäkringskassan

PERSONNYTT. Ett år efter att regeringen sparkade Ann-Marie Begler har man utsett Nils Öberg till generaldirektör för Försäkringskassan.

Nils Öberg har sedan 2012 varit generaldirektör för Kriminalvården och har en lång  karriär inom statsförvaltningen.

– Nils Öberg är en kompetent och driven person med stor erfarenhet av svensk statsförvaltning. Han har regeringens tydliga uppdrag att utveckla Försäkringskassan vidare som en myndighet som bygger på förtroende, trygghet och stolthet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) på en pressträff.

Petningen av Ann-Marie Begler har pressat regeringen och socialförsäkringsministern hårt. Senast förra veckan fick Strandhäll svara på frågor i konstitutionsutskottet om hur hon har styrt Försäkringskassan. Strandhäll har inte bara fått kritik från oppositionen utan även experter för offentlig förvaltning har ifrågasatt skälen för att avsätta Begler.

Bred roll

Nils Öberg lyfte på pressträffen fram Försäkringskassan breda roll i samhället och gentemot medborgarna.

– Försäkringskassan kärnuppgifter handlar om stötta och hjälpa människor när det behövs som mest i deras liv. Försäkringskassan förväntas att resurserna används på det sätt som det är till för och inget annat. Myndigheten ska ha ett högt förtroende hos allmänheten, säger Öberg.

– Jag är glad över att ha fått förtroendet att tillsammans med styrelsen leda Försäkringskassan de närmaste åren. Förtroendet för myndigheten blir central i ledningsarbetet och därmed också strävan att öka respekten för de tjänstemän som dagligen hanterar ett stort antal mycket komplexa beslut. Försäkringskassan är en av statens största arbetsgivare. Ett tryggt och bra arbetsklimat kommer därför också att vara en högt prioriterad fråga, säger han.

Erfaren statstjänsteman

Nils Öberg har sedan 2012 varit generaldirektör för Kriminalvården och har en lång statstjänstemannakarriär. Han har doktorerat i statskunskap vid Uppsala Universitet. Han har haft flera internationella uppdrag och även jobbat på justitiedepartementet. Regeringen skriver att ”under sin tid som myndighetschef för Kriminalvården har Nils Öberg arbetat framgångsrikt med att höja förtroendet för myndigheten såväl internt som externt. Precis som för Försäkringskassan krävs samverkan för att Kriminalvården ska klara sina uppgifter, de är beroende av ett antal olika aktörer i samhället”.

Nils Öberg tillträder den nya tjänsten den 3 juni 2019.

Nytt regleringsbrev

Regeringen har också tagit beslut om ett nytt regleringsbrev för Försäkringskassan. Det innehåller bland annat mål för områdena sjukförsäkring och föräldraförsäkring.

”I det nya regleringsbrevet har Försäkringskassan fått som mål att arbeta för ett jämställt föräldraskap, och att sprida information så att föräldrar får bättre kunskap och kan göra informerade val vid fördelning av föräldraförsäkringen. Det finns också ett nytt mål för assistansersättningen, som liknar det från regleringsbrevet för 2018, om hög kvalitet och att arbetet ska bidra till att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället”, skriver regeringen.

Forrige artikel Schyman: Måste det verkligen bli sämre innan det blir bättre? Schyman: Måste det verkligen bli sämre innan det blir bättre? Næste artikel Soraya Post: Romer behöver ett icke-diskriminerande samhälle Soraya Post: Romer behöver ett icke-diskriminerande samhälle
Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

GRANSKNING. Regeringen kritiseras bland annat för hanteringen av Kallak och Preemraff samt återigen för flera fall av bristande informationshantering.

– Vi undrar om regeringen inte har tagit åt sig av tidigare uttalanden från KU:s sida, säger Karin Enström (M), ordförande KU till Altinget.