Myndigheter kan få ett e-mål

DIGITALISERING. Regeringens utredare Hans-Eric Holmqvist föreslår att kommunala och statliga myndigheter ska få ett mål för digitalisering.

– Jag föreslår ett riksdagsbundet mål. Det måste vara synligt och följa den statliga förvaltningen rakt igenom och även ned till kommunerna, sade Hans-Eric Holmqvist när han presenterade utredningen på en pressträff.

Målet innehåller riktlinjer för både kvalitet och säkerhet.  

– Med målet får riksdagen en möjlighet att följa hur det går, sade Holmqvist.

Login