MP: EU måste ta ett större ansvar för storföretagens skatteflykt

DEBATT. Dagens internationella skattesystem och avsaknaden av politisk vilja att förändra borde ses som brott mot europas skattebetalare. Vi vägrar acceptera de oskrivna spelreglerna som gynnar de som redan har, skriver MP:s tre EU-parlamentariker.

Alice Bah Kuhnke (MP)
Europaparlamentariker
Pär Holmgren (MP)
Europaparlamentariker
Jakop Dalunde (MP)
Europaparlamentariker


Världen står inför stora utmaningar. Klimatförändringar, växande ojämlikhet, ekonomisk tillbakagång och till följd av det allt större orättvisor.

Mitt i detta bristande ansvarstagande tronar några av de mest inflytelserika företagen i världen. Dessa storföretag undviker att betala skatt, genom att strategiskt utnyttja bristen på fungerande regelverk.

Vi gröna vägrar acceptera de oskrivna spelreglerna som gynnar de som redan har och samtidigt inte vill ta ansvar för kommande generationer. Vi vill se politiskt ansvarstagande och förändring.

I de rikastes fickor

Undersökningar visar att EU:s medlemsstater varje år förlorar uppemot 650 miljarder kronor på grund av att ett stort antal multinationella företag väljer att inte betala rättmätig skatt. Det betyder att europeiska skatteintäkter som kunde gått till klimatanpassning och stärkt socialt skydd för de mest utsatta i stället hamnar i de rikastes fickor.

Kommissionen har tvingats agera 

Utformningen av dagens internationella skattesystem och avsaknaden av politisk vilja att förändra verkligheten till det bättre, borde ses som ett brott mot europas skattebetalare. Det bör även definieras som ett allvarligt brott mot den globala sociala rättvisan och klimatet.

Redan 2015 presenterade Europaparlamentet en svart lista över några av de företag som undviker att betala rättmätig skatt i Europa. Listan toppas av företagsjättar såsom Amazon, Apple, och Coca-cola.

Det har hänt en hel del i både företagsvärlden och politiken de senaste åren i takt med att förståelsen för klimatförändringarna blivit större och trycket på transparens ökat. Efter de mediala avslöjandena av omfattningen av världens skatteflykt via exempelvis “Panama papers” har EU-kommissionen tvingats agera och lägga fram lagförslag som syftar till att göra det svårare för företag att smita från ansvar.

Fortsatt prioritering

EU:s medlemsstater har sedan den 1 januari 2019 förbundit sig till att följa en rad rättsliga åtgärder för att motverka just storföretagens skattefiffel. I januari i år trädde ännu fler lagar i kraft. Det är lagar som på sikt kommer att försvåra företagens skatteplanering, genom att krav ställs på ökad transparens och globala standarder. Rättvis beskattning och större öppenhet kommer att vara en fortsatt prioritering för Europas miljöpartister.

Alla parlamentariska medel

Miljöpartiet har en tydlig vision om ett grönare och mer socialt rättvist EU, där våra gemensamma skattepengar går till att skapa en hållbar utveckling som gynnar alla. Såväl medborgarnas som företagens skatt behövs för att bygga ett jämlikt och hållbart samhälle.

EU behöver fler investeringar i grön infrastruktur och förnybar energi för att kunna skapa fler jobb och förutsättningar för ett starkare socialt skydd för de mest utsatta. Att återinvestera i samhället och individen är helt avgörande för att bygga den rättvisa och hållbara omställning som krävs för att hejda klimatförändringarnas mest negativa konsekvenser och för att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer.

Vi prioriterar därför kampen mot storföretagens skatteflykt och arbetar med alla demokratiska, parlamentariska medel vi har för ett större politiskt ansvarstagande.

Ett jobb för många

Arbetet med storföretagens skatteflykt handlar dock inte bara om att politiker ska ta ett större ansvar. Det handlar även om att öka den sociala medvetenheten om skatteflyktens konsekvenser. Att skapa tillräckligt starka incitament för att förändra dagens skattesystem är ett jobb för de många. För att lyckas krävs ansvarsutkrävande från politiker som sätter tydliga regelverk på plats, granskande journalister, aktiva intresseorganisationer, informerade medborgare och medvetna konsumenter.

Vi står inför de största utmaningarna i mänsklighetens historia. Vi har inte råd med skattesmitare.

Forrige artikel KD: Bred enighet kring bortprioritering av ineffektiva subventioner KD: Bred enighet kring bortprioritering av ineffektiva subventioner Næste artikel Debatt: Värna postgången – inte Postnord Debatt: Värna postgången – inte Postnord