Mobilsamtal under körning kan förbjudas

TRAFIK. Regeringen vet inte hur stort problemet med mobilprat under bilkörning är, inte heller vad ett utvidgat förbud skulle innebära. Trots det kommer regeringen sannolikt att gå vidare med ett förbud.

– Regeringen kommer sannolikt att gå vidare med ett förbud, sade infrastrukturminister Anna Johansson (S) på en pressträff på tisdagen.

Förbudet skulle i så fall innebära att det blir förbjudet att prata i, eller göra annat med, en mobiltelefon som föraren har i handen. Däremot skulle det fortfarande vara tillåtet att använda mobiltelefonen om den är kopplad till headset eller sitter fast i en hållare så att föraren har händerna fria. En anledning att utöka förbudet är att det finns internationella konventioner på området där minimikravet är att mobilprat är förbjudet om man har telefonen i handen.

– Det är rimligt att vi följer de internationella konventioner som finns på området, sade Anna Johansson.

Login