Missbruk av genetiska resurser ska straffas

NAGOYAPROTOKOLLET. Ansvariga på läkemedelsföretag och forskningsinstitutioner som missbrukar genetiska resurser riskerar i framtiden fängelse i upp till två år, enligt ett riksdagsbeslut.

Johanna Alskog
Fakta
Nagoyaprotokollet är ett internationellt avtal från 2010 om hur världens genetiska resurser ska fördelas rättvist. Stora delar av överenskommelsen är genomförd i Sverige genom en EU-förordning. De kompletterade lagändringarna som riksdagen har beslutat om innebär att regeringen nu kan ratificera överenskommelsen.

Riksdagen har beslutat om nya regler för användningen av så kallade genetiska resurser, exempelvis när frön, stamceller eller bakterier används för att utveckla läkemedel eller kosmetika.

Lagändringen innebär att Sverige inför straffbestämmelser om att den som inte följer reglerna och inte har visat tillbörlig aktsamhet kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Aktsamhet innebär att ta reda på hur man fått tillgång till resursen att nyttan av användningen fördelas på ett rättvist och skäligt vis.

De som främst berörs av lagändringarna är forskare vid statliga institutioner, företag med forskningsverksamhet som använder genetiska resurser i sina produkter, exempelvis läkemedels- och kosmetikaföretag eller företag som tar fram nya jordbruksgrödor.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN - RIKSDAGSBESLUT

Vad händer nu?

Lagändringarna träder i kraft den 15 augusti i år, 2016.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande (2015/16:MJU21) Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser

 

Tidigare artiklar på Altinget om Nagoyaprotokollet

Genomförandet av Nagoyaprotokoll snart i hamn
Enligt ett lagförslag från regeringen kan Nagoyaprotokollet ratificeras av Sverige i höst – ett år senare än klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) hade hoppats på.


Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00