Minister: Främmande makt vill kartlägga kraftnät

KORTNYTT. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) varnar för att en främmande makt är intresserade av att kartlägga kraftnät efter avslöjanden om allvarliga säkerhetsbrister inom Svenska kraftnät. 

Hultqvist säger det här med anledning av avslöjanden om allvarliga säkerhetsbrister inom Svenskt kraftnät. Hultqvist menar att medvetenheten om riskerna måste öka och att det krävs ett långsiktigt arbete.

– Det vi måste dra slutsatser av att det här är en del av det nya säkerhetspolitiska läget och den nya säkerhetspolitiska situationen, säger han till Dagens Nyheter.

Hultqvist säger inte vilka länder som skulle vara intresserade av att kartlägga Sveriges elkraftnät. Men redan i mars 2016 varnade Säpo att Ryssland kartlägger svensk samhällsviktig infrastruktur. Ett specifikt mål för Ryssland var enligt Säpo att kartlägga just elkraftnätet. 

Login