Massivt stöd för svensk linje om e-tidningar

EU. Regeringen har bestämt taktik om moms på e-tidningar i EU-förhandlingarna. Den ska vara 6 procent. Samtidigt är man tveksam till länder som driver 0 procent i moms. Oppositionen och branschen är mycket positiva.

För första gången kommer EU:s momspaket upp på minstersrådsmötet nästa vecka då EU:s finansministrar träffas. I regeringens kommentarer till dagordningen har man formulerat den svenska ståndpunkten som följande: ”Regeringens inställning när det gäller skattesatser på mervärdesskatteområdet är att lika produkter ska beskattas på samma sätt. Regeringen stödjer därför möjligheten att införa en reducerad skattesats för elektroniska publikationer. Regeringen är tveksam till möjligheten för medlemsstaterna att införa kraftigt reducerad skattesats eller en s.k. nollskattesats.”

Branschorganisationen TU har länge drivit frågan. Jeanette Gustafsdotter är vd på organisationen.

– Det är väldigt positivt, säger hon till Altinget, om regeringens ståndpunkt och att frågan nu går vidare till ministerrådet.

Login