Majoriteten positiv till digitalisering

KORTNYTT. En majoritet, 71 procent, är positiva till digitaliseringen som pågår inom myndigheter, kommuner och landsting. Samtidigt är nästan var tredje, 31 procent, otrygga med myndigheters hantering av personuppgifter. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) införs den 25 maj i EU. Det kommer att ge medborgarna mer kontroll över sina personuppgifter. 

Tiet har låtit Sifo göra en undersökning kring digitaliseringen och GDPR i Sverige. I undersökningen framgår att majoriteten, 71 procent, är positiv till digitaliseringen som pågår inom myndigheter, kommuner och landsting. Men samtidigt uppger 77 att de känner sig oinsatta kring förändringarna som sker när GDPR införlivas. 

När det gäller vilken information om medborgarna som finns lagrad anser 68 procent att det är viktigt att veta vilken information som finns om dem och hur den används. Samtidigt känner sig 31 procent otrygga med myndigheters hantering av personuppgifter. 

Login