M vill sätta maxtak för bidrag

ARBETE. Moderaterna vill skärpa kraven för att få försörjningsstöd och etableringsersättning. Partiet vill sätta ett tak för båda bidragen.

 Planerna presenterades under Almedalsveckan och ett konkret förslag ska läggas fram i riksdagen i höst. Utgångspunkten är att ett hushåll ska få högst 75 procent av den avtalade lägsta lönen i Sverige och bostadsbidrag i samlade bidrag, dock ska inte barnbidrag och undershållstöd räknas in. Taket ska enbart gälla dem som har försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, av arbetsmarknadsskäl samt de som har etableringsersättning. De senare bidraget gäller de som har fått uppehållstillstånd i landet.

Moderaternas mål med förslaget är att få fler att gå från bidrag till arbete och att förbättra integrationen.

Under Almedalsveckan förslog Moderaterna även att svenskundervisning ska vara ett krav för att få permanent uppehållstillstånd.

Login