Lönekartläggningar ska ske årligen

JÄMSTÄLLDHET. Lönekartläggningar ska genomföras varje år istället för vart tredje, har riksdagen beslutat. Det kommer att slå hårt mot småföretagen befarar tre av allianspartierna. Men Liberalerna ser större risker med att jämställdhetsarbetet hamnar på efterkälken.

Ella Sundström

Efter många turer ändrar nu riksdagen tillbaka diskrimineringslagen. Alliansregeringen drev 2009 igenom att lönekartläggningar bara skulle genomföras vart tredje år.

Förutom årliga kartläggningar ska företagen även ta fram handlingsplaner för mer jämställda löner. Det beslutade riksdagen under tisdagen.

Lagändringen innebär också att företag med fler än tio anställda ska genomföra kartläggningar, istället för det nuvarande kravet på 25 anställda. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att en lagändring är fel väg att gå och att det kommer att få stora konsekvenser för små företag. De eventuella effekterna på mer jämställda löner som ändringen skulle kunna medföra kommer inte att väga upp de ökade kostnaderna, anser Christian Holm Barenfeld (M).

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN - RIKSDAGSBESLUT

Vad händer nu?

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2017. Läs Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU10


Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00