Lindhagen (MP): Kvinnor måste få mer makt

REPRESENTATION. Altinget har i flera artiklar visat att det är män som styr i kommunerna. 

– Det är det klart att det är ett problem om kvinnor inte är representerade, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister. 

Altinget har tidigare kunnat visa att nästan 7 av 10 kommunstyrelseordföranden (KSO) i Sverige är män. Åsa Lindhagen menar att det är ett problem. 

–  Generellt är det viktigt att ha en bredd i representationen i samhället, inte minst när det gäller maktpositioner. Det är ju ett av de jämställdhetspolitiska målen att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv och att forma samhället. Då är det klart att det är ett problem om kvinnor inte är representerade. Det är helt centralt att vi har en jämn fördelning av makt i samhället och då behöver vi också ha kvinnor på maktpositioner, säger hon till Altinget. 

Läs också: Kommunsverige styrs av män

Login