Lagrådsremiss: Ny finansiering av public service

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förslaget innebär att nuvarande radio- och tv-avgift ersätts med en public service-avgift som är individuell.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login