Lagförslag om samisk konsultationsordning gör ingen nöjd

LAGFÖRSLAG. Innan året är slut ska regeringen lämna ett lagförslag till riksdagen om en skyldighet för regering, myndigheter och kommuner att konsultera samiska företrädare i vissa ärenden. Men det är många som värjer sig mot förslaget – om än av vitt skilda skäl.

Regeringen har haft ute förslaget om en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket i två omgångar sedan år 2017. Men missnöjet med förslaget var fortsatt stort bland de berörda i den andra remissomgången i slutet av förra året, oavsett om grundinställningen är att en konsultationsordning bör komma plats eller ej.

Nu har regeringen fått klartecken för sitt lagförslag från de juridiska experterna i Lagrådet – och kan därmed leverera en proposition till riksdagen före årsskiftet, precis som utlovat i listan över planerade propositioner.

Återstår dock att se hur den tas emot i riksdagen, för det finns många invändningar från såväl näringsliv, kommuner, myndigheter som från samiskt håll.

Login