Om  
Christina Gellerbrant Hagberg
Helena Lindberg

Hon föreslås bli ny riksrevisor

I höst lämnar Helena Lindberg chefsposten på Riksrevisionen. Ett enigt konstitutionsutskott föreslår att Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör för Arbetsgivarverket, blir ny riksrevisor.

Miranda Olsson

Helena Lindberg tillträdde som riksrevisor i mars 2017, strax efter Dagens Nyheters avslöjande om misstänkt jäv på myndigheten som fick tre riksrevisorer att lämna. 2020 ändrades modellen och Lindberg blev ensam riksrevisor. Men i höst går hennes uppdrag mot sitt slut.

Lindbergs efterträdare väljs av riksdagen och ett enigt konstitutionsutskott föreslår nu att Arbetsgivarverkets generaldirektör sedan 2022, Christina Gellerbrant Hagberg, tar över. Hon har tidigare varit rikskronofogde och generaldirektör för CSN. 

Gellerbrant Hagberg föreslås börja sitt nya uppdrag den 16 september. Beslutet fattas av riksdagen på onsdag, den 22 maj. 

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att granska statens verksamhet. Det är riksrevisorn som självständigt beslutar om vad myndigheten ska granska samt vilka slutsatser de ska dra.

Nämnda personer

Christina Gellerbrant Hagberg

Generaldirektör Arbetsgivarverket, tillträdande riksrevisor
Jur. kand (Uppsala uni., 1988)

Helena Lindberg

Riksrevisor Riksrevisionen
Jur. kand. (Stockholms uni., 1984)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00