Christina Gellerbrant Hagberg

Foto: CSN

Rikskronofogde

Utbildning: Master of Laws (Uppsala uni. 1988)

Född 25 januari 1962, Valbo

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang