Lagförslag om lovskola klart

LOVSKOLA. Regeringen går vidare med planerna att införa obligatorisk lovskola för elever som inte når kunskapskraven i årskurs 8 och 9. 

Från och med i höst kan skolhuvudmän bli skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. Under förra veckan överlämnade regeringen lagförslaget till riksdagen. Hittills har lovskola varit frivilligt för huvudmän att erbjuda och kommuner och friskolor har kunnat söka statsbidrag för de kostnader som lovskolan medför.

Förslaget innebär att statsbidraget för lovskola för elever i åttan och nian tas bort. Istället ska lovskolan för dem finansieras genom kommunfinansieringsprincipen.  

Regeringen vill att huvudmännen ska tvingas erbjuda lovskola till elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen – och därmed riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas till elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Login