L vill ha skattereform

KORTNYTT. Liberalerna vill höja brytpunkten för statlig inkomstskatt från dagens nivå på drygt  39 000 kronor i månaden till 44 000 kronor. Det ska gynna kvinnor i akademikeryrken.

I veckan presenterade Jan Björklund ett förslag om en ny skattereform med höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Framför allt kommer förslaget, enligt partiet, att gynna kvinnodominerade yrken som kräver lång utbildning såsom exempelvis barnmorska, förstelärare och förskolechef. Och han tror även att skattesänkningar kommer gynna välfärden, trots att det råder stor personalbrist. 

– Det är ju de yrken som är bland de svåraste att rekrytera till. Det är många orsaker till det, men en av dem är att lönerna är låga i förhållande till vilken utbildning och vilka studieskulder de här kvinnorna dragit på sig samtidigt som skatterna är höga i just de inkomstlägena. Så det är klart att skattelättnader bidrar till att förbättra situationen, säger partiledare Jan Björklund (L) till Altinget. 

Liberalerna hoppas att förslaget kommer att leda till att fler väljer att utbilda sig och jobba i dessa yrken. På så sätt kommer skattebasen att öka och reformen vara självfinansierande på sikt, menar Björklund. Men i det kortare perspektivet ska reformen finansieras via besparingar i andra budgetområden. 

Login