Debatt

L: Samarbeta inte mindre med omvärlden

Ska vi klara av att möta de kriser vi står inför och samtidigt försvara den liberala demokratin och stoppa klimatförändringarna krävs en värderingsstyrd liberal utrikespolitik, skriver Martin Melin och Karin Karlsbro, utrikespolitisk talesperson respektive EU-parlamentariker för Liberalerna. 

Bara ett enat EU kan lösa energikrisen och bryta beroendet av Ryssland, skriver Karin Karlsbro och Martin Melin (L).
Bara ett enat EU kan lösa energikrisen och bryta beroendet av Ryssland, skriver Karin Karlsbro och Martin Melin (L).Foto: TT/Press/Montage
Karin Karlsbro
Martin Melin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget. I dag debatteras utrikespolitiken i riksdagen och vi liberaler kommer fortsätta försvara det internationella samarbetet som vägen framåt för fred och frihet. Ska vi klara av att möta de kriser vi står inför och samtidigt försvara den liberala demokratin och stoppa klimatförändringarna krävs en värderingsstyrd liberal utrikespolitik. De senaste decenniernas erfarenheter har gjort det tydligt att vi behöver ett starkt europeiskt samarbete för att stå rustade för morgondagens kriser.  

Samarbetet mellan länder behövs

Det pågående ryska anfallskriget mot Ukraina, men också klimatkrisen, säkerhetshotet från Kina och covid-19-pandemin är alla påminnelser om varför det behövs ett välfungerande organiserat samarbete mellan länder. För Sveriges del har det i relation till alla dessa kriser varit helt avgörande att vi haft ett nära samarbete med våra vänner i EU. Utan det hade vi inte fått på plats ett lika kraftfullt svar på den ryska invasionen, vi hade inte fått fram vaccin mot pandemin så snabbt och vi hade inte kunnat stå upp mot Kinas aggressiva politik. Ensam är man som bekant inte stark utan bara ensam. 

Bara ett enat EU kan lösa energikrisen och bryta beroendet av Ryssland.

Det är också därför Liberalerna jobbar för att Sverige ska bli mer drivande i EU:s arbete för att bättre kunna möta de utmaningar vi står inför. Rysslands krig mot Ukraina är just nu den överlägset viktigaste politiska och säkerhetsmässiga utmaningen för Sverige och hela den demokratiska världen. Bara ett enat EU kan lösa energikrisen och bryta beroendet av Ryssland. Det finns bara en väg framåt för fred – att Ukraina vinner kriget. Allt annat vore att kapitulera inför Putins vansinne.

Mer stöd till Ukraina

Europas länder behöver direkt både bidra med mer stöd till Ukraina ekonomiskt, militärt och politiskt, och säkerställa återuppbyggnaden av landet. Det kan inte vänta till dagen kriget är över utan måste ske i takt med varje stad som befrias. 

Ukraina kämpar just nu inte bara för sin egen frihet utan hela Europas och därför ska Sverige vara en drivande kraft för att Ukrainas väg in i EU blir så kort som möjlig. I stället för att konstatera att landet har många hinder för att kunna bli medlemmar så ska vi göra vad vi kan för att undanröja dessa. 

Liberalerna vill att Ukraina och Moldavien snarast får särskild status som observatör inom EU. Detta bör ske på samma sätt som inför den stora EU-utvidgningen 2004. På så sätt får ansvariga politiker och tjänstemän i Ukraina och Moldavien delta i det politiska arbetet i EU:s institutioner för att förbereda sitt medlemskap och EU får möjlighet till löpande kontakter med kollegorna från Ukraina och Moldavien. Observatörsstatus är en viktig del i ett snabbspår för ukrainskt EU-medlemskap.

Fullfölj EU:s gröna satsningar

Kriget i Ukraina innebär inte heller att klimatkrisen tar paus. För att nå klimatmålen krävs åtgärder som sträcker sig över nationsgränserna och utanför EU. 

I dag är EU världens absolut viktigaste och mäktigaste klimatorganisation som har kraft att ta itu med globala miljöutmaningar på ett sätt som inget medlemsland kan göra på egen hand. Nyligen gick EU i mål med en gränsjusteringsmekanism för klimatutsläpp som innebär att förorenaren måste betala, inte bara för utsläpp i EU utan också för utsläpp som importeras. Nu är det viktigt att fullfölja EU:s pågående gröna satsningar.   

Lösningen är inte att vända sig inåt och samarbeta mindre med omvärlden, tvärt om. Vi måste fördjupa och förenkla handeln mellan USA och EU genom ett frihandelsavtal. Istället för att starta handels- eller subventionskrig med allierade bör vi i stället underlätta för utbyte mellan länder som delar våra värderingar. En bra början skulle vara att få fördjupade handelsrelationer mellan EU och Taiwan på plats.

Den svenska utrikespolitiken måste fokusera på ökat internationellt samarbete och på att göra EU:s röst i världen starkare. Genom att försvara liberala värden, stoppa klimatförändringarna och stödja den ukrainska kampen för fred och frihet står Sverige och Europa bättre rustade inför en osäker morgondag.

Nämnda personer

Karin Karlsbro

Europaparlamentariker (L), adjungerad i partistyrelsen
jur. kand (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00