Kritik mot stängda möten i EU-nämnden

TRANSPARENS. Riksdagsledamoten Jens Holm (V) är kritisk till att EU-nämndens möten inte är öppna för allmänheten. Han menar att det ytterst är ett problem för demokratin.

Riksdagsstyrelsen tillsatte 2016 en parlamentarisk kommitté för att se över riksdagens arbete med EU-frågor. Kommitténs arbete är nu klart. Men en av ledamöterna, Jens Holm (V), är kritisk till att kommittén kommit fram till att EU-nämndens möten fortsatt ska vara stängda.

– Det är svårt för allmänheten att följa med vad som händer på EU-nivå. Väldigt många tycker att det finns stora demokratiska brister i hur EU fattar beslut. Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att göra EU-frågor mer demokratiska, begripliga och tillgängliga för allmänheten, säger han till Altinget.

Öppet i Danmark

Kommitténs majoritet argumenterar i utredningen för att om EU-nämndens möten hålls öppna kommer det finnas en risk för att “alternativa dialogformer” som även de är utan insyn kommer att uppstå. Jens Holm håller med om att det finns frågor som varken kan eller får diskuteras offentligt på grund av bland annat utrikessekretessen. Samtidigt hänvisar han till Danmark där mötena är öppna men kan stängas vid sådana extraordinära omständigheter.

– Det kan röra sig saker som faller inom just utrikessekretessen eller andra känsliga frågor. Då flyttar man ned det längst ned på dagordningen och tar det sist och stänger mötena. Det är precis så man gör i danska Folketinget. De har öppna sammanträden och det har fungerat väldigt bra, säger han.

Skillnad mot utskott

EU-nämnden skiljer sig från andra utskott. Utskotten bereder ärenden som sedan debatteras och klubbas i kammaren. EU-nämnden fungerar som ett samråd mellan regering och riksdag. Just att det är i nämnden som beslutet fattas är ett av skälen till att Holm tycker att mötena ska vara öppna.

– Det här är beslut där regeringen redan haft sin interna process. Den enda chansen för medborgarna att få insyn är när frågan kommer upp i EU-nämnden. Och det är den enda politiska debatt som förs innan ett beslut fattas i ministerrådet.

Samtidigt tycker Holm att även utskottsmöten borde vara öppna i riksdagen.

– Jag tycker att även de ordinarie utskotten skulle kunna vara öppna som i EU-parlamentet, säger han.

Regeringen stryker i protokollet

Det finns redan i dag möten i EU-nämnden som är öppna. Till exempel när statsminsitern är närvarande. Samtidigt stenograferas allt som sägs på mötena och publiceras på riksdagens hemsida. Men detta sker först två veckor efter mötena, oftast efter att besluten fattats. Dessutom kommer inte allt som sägs med, enligt Holm.

– Det sker en del maskande av de stenografiska uppteckningarna. Regeringen går in och stryker en del saker som sagts.

Frågan lever

Nu när utredningen är klar ska den dels passera Riksdagsstyrelsen och Konstitutionsutskottet. Sedan ska kammaren klubba igenom de förslagna ändringarna i riksdagens EU-arbete först i slutet av året, efter riksdagsvalet. Så än har inte Jens Holm gett upp hoppet om att EU-mötena ska vara öppna.

– Vi kommer fortsätta driva det. Det ska gå några vändor till och jag hoppas att vi ska kunna ändra opinionen. Jag vet att flera partier tycker ungefär som vi så det är inte omöjligt, säger han.

Positiv till mer aktivistisk riksdag

Ett av förslagen som Jens Holm är särskilt nöjd med är att riksdagen ska vara mer aktiv i den politiska dialogen, en transnationell dialog mellan EU:s olika parlament och EU:s institutioner.

– Där har riksdagen tidigare haft en väldigt njugg inställning. Man har tyckt att riksdagen inte ska svara på konkreta propåer från kommissionen eller inspel från andra parlament. Men nu kommer riksdagen få en lite mer aktivistisk roll i europapolitiken och det tycker jag är väldigt bra.

 

Forrige artikel Allt mindre avstånd mellan M och S Allt mindre avstånd mellan M och S Næste artikel Statssekreterare: “Partifärg styr givetvis inte valet Statssekreterare: “Partifärg styr givetvis inte valet"
Så arbetar riksdagsledamöterna under coronautbrottet

Så arbetar riksdagsledamöterna under coronautbrottet

ENKÄT. För att begränsa smittspridning av covid-19 är det många som jobbar hemifrån. Även riksdagen har fått göra förändringar. Altinget har frågat några av riksdagsledamöterna hur deras arbetsdagar ser ut i det nuvarande läget.