Kritik mot S-förslag: För lite fokus på inkomstutjämning

FÖRDELNING. S vill hjälpa glesbygdskommuner genom att ändra systemet för kostnadsutjämning mellan kommuner. Men förslaget får kritik från höger och vänster för att missa den största delen av den kommunala utjämningskakan.

Det har länge varit på tapeten att det kommunala utjämningssystemet behöver reformeras och regeringen tillsatte år 2016 en utredning om en översyn av kostnadsutjämningen mellan kommuner och landsting. Den presenterades hösten 2018 och var ute på remiss i våras. 

Nu har Socialdemokraterna aviserat att regeringen kommer att lägga fram en proposition i höst. Förslaget följer i stora delar utredningens rekommendationer. Om det går igenom riksdagen innebär det att skogslänen i norr kommer att bli de stora vinnarna och Region Stockholm, den stora förloraren. 

– Att kommuner och landsting har goda och likvärdiga förutsättningar är avgörande för att stärka välfärden och motverka klyftor mellan olika landsändar. Alla invånare ska ha tillgång till välfärdstjänster av god och likvärdig kvalitet, oberoende av var man bor, sade statsminister Stefan Löfven (S) när förslaget presenterades. 

Login