Kritik mot regeringens långsamma GD-jakt

FÖRVALTNING. Oppositionen är kritisk till regeringens utdragna rekryteringar av nya generaldirektörer till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket.

Redan i november stod det klart att Försäkringskassans dåvarande chef, Dan Eliasson, skulle gå vidare och bli rikspolischef. Ett par månader senare meddelade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm att han inte avsåg att fortsätta tiden ut, det vill säga till mars 2016.

Men fortfarande har regeringen inte lämnat något besked om vem som ska ta över på någon av de två tunga myndigheterna. Folkpartisten Barbro Westerholm, ledamot i socialutskottet och även tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, är kritisk.

 - Det är inte alls bra. Det här är stora myndigheter som måste ha en tydlig ledning som tar ansvar. I och med att man meddelar att man avgår som generaldirektör har man ingen styrförmåga. Alla väntar på en ny chef, säger hon.

Login