KDK: Ta plats utifrån kompetens – inte kön

DEBATT. Var man hamnar på en lista är viktigt. Kvinnor behövs i toppen och ska ha reell makt och inflytande i riksdag och regering. Men, låt kvinnor ta plats utifrån kompetens och inte utifrån kön, skriver Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, KDK.

Av: Marie-Louise Forslund Mustaniemi
gruppledare KD Landstinget Sörmland, förbundsordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet (KDK)
Caroline Szyber
riksdagsledamot (KD) andra vice ordförande KDK

Kvinnor är viktiga, kvinnor behövs och ska ta plats där viktiga beslut fattas – utan kvotering. Jämställhet handlar om alla människors lika och unika värde. Allas rätt till lika behandling, frihet och ansvar. Det som vår västerländska demokrati utgår ifrån, allas röst är lika mycket värd. Vi menar att politiska förslag till könskvotering reducerar människor till enbart könsobjekt och förstärker synen på kvinnan som offer i samhället. Vi vill ha fler perspektiv i jämställdhetsdebatter och vi är övertygade om att vi har en viktig roll att spela i den.

Innebär då detta att vi inte ser några problem med diskriminering och förtryck av kvinnor i samhället? Ingalunda.

Låt familjerna själva bestämma 

Jämställdhet handlar inte enbart om statistik, om att alla ska göra och dela precis lika. Vi anser att föräldrar själva ska få bestämma hur de ska ordna sina liv och omsorgen om barnen. Den enskilda familjen ska ha rådighet över sin vardag och hur de vill leva sina liv. Valfrihet och omsorg om barnen ska inte ställas mot jämställdhet.

Förslaget att kvotera kvinnor till börsbolagens styrelser eller partilistor i syfte att lösa frågan om jämställdhet tror vi inte på. Att kvinnor ska vara med på ledande positioner är självklart och viktigt. Kvinnor är för få idag vilket innebär att kvinnors kompetens inte tas tillvara och kommer att leda till sämre utveckling för dem som inte rekryterar rätt person på rätt plats.

Kvinnor ska ha reell makt 

Det är viktigt med attitydförändringar om det ska ske en förändring och vårt parti vill vara ett föredöme. Vi har valt en partiledare som är kvinna och som dessutom var höggravid när hon valdes. Före det var hon Sveriges yngsta kommunalråd. Idag toppar hon i princip alla våra riksdagslistor. Vi vet att var man hamnar på en lista är viktigt. Kvinnor behövs i toppen som goda förebilder men också för att kvinnor ska ha reell makt och inflytande i riksdag och regering. Efter valet 2014 fick KD två ordförandeposter i riksdagen och båda dessa innehas av kvinnor. I början av mandatperioden var också vår gruppledare kvinna. Vår nuvarande partisekreterare är kvinna, och den första kvinnliga partisekreteraren i Sverige fanns i KD, Inger Davidson. KD är bra på jämställdhet – utan kvotering.

Plats utifrån kompetens 

Istället för konstgjorda lösningar som cementerar och stigmatiserar könsstereotyper behöver vi ta gemensamma krafttag tillsammans med männen för att få en förändring. Alla tjänar på jämställdhet. Kvinnor ska ta plats utifrån sin egen kompetens och inte utifrån sitt kön. Goda förebilder är viktigt. Det gör att fler tackar ja till viktiga och inflytelserika positioner i samhället. Det finns mer att göra men det gäller att ständigt arbeta med dessa frågor om vi ska uppnå jämställdhet.

Tre exempel som kan göra skillnad:

1. Hälften av befolkningen är kvinnor vilket ännu inte syns runt beslutsborden. Kryssa en kvinna och möjliggör för fler kvinnor att delta.

2. Jämlik arbetsmarknad – förutom jämlika löner bör även RUT-reformen lyftas. Reformen har inneburit att typiskt kvinnodominerade yrkesgrupper getts möjlighet att startat eget och ta marknadsmässigt betalt.

3. Stärkande av kvinnliga nätverk. Avsaknaden av nätverk är en av orsakerna till att få kvinnor finns representerade i börsstyrelser och politiska ledningar.

Kvinnor och män ska tillsammans arbeta för ökad jämställhet. Det är vårt gemensamma ansvar. Ett jämställt samhälle är ett hållbart samhälle där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka.

Forrige artikel Liberala kvinnor: Jämställdhet börjar inifrån partierna Liberala kvinnor: Jämställdhet börjar inifrån partierna Næste artikel Stockhaus: Politiska vildar sviker väljarna Stockhaus: Politiska vildar sviker väljarna