KD: Beredskapspolisen en del i polispusslet

DEBATT. För att polisen ska kunna fokusera på sina kärnuppgifter krävs förbättrade arbetsvillkor och avlastning med hjälp av ordningsvakter och civilanställda. Dessutom bör beredskapspolisen återinföras för att bistå polisen, skriver Andreas Carlson (KD).

Av: Andreas Carlson (KD)
Riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson

Situationen för svensk polis är mycket hårt ansträngd. Regeringen står tomhänt och vill inte benämna situationen som en poliskris. Kristdemokraterna föreslår en kraftfull och långsiktig budgetsatsning på svensk polis och vi har flera förslag på åtgärder för att vända poliskrisen. Ett av dem är att återinföra beredskapspolisen.

Orkar inte vara kvar

Så många som 1 000 anställda kan behöva sägas upp om inte Polisen får mer resurser. Det var budskapet från rikspolischefen när myndighetens budgetäskande presenterades förra veckan. Kristdemokraterna har länge krävt kraftfulla budgetförstärkningar över flera år för att få fler poliser.

Men det behövs också högre löner och bättre arbetsvillkor för att höja attraktiviteten för yrket och få färre att sluta. I dag ser vi hur rekordmånga poliser under 40 år väljer att lägga uniformen på hyllan och lämna Polisen för andra arbetsgivare. Flera poliser jag träffat berättar att det inte handlar om attraktiviteten i det andra yrket, utan att man gärna stannat som polis men inte längre orkat vara kvar. Detta är en signal att ta på största allvar.

Bekymmer med kärnverksamheten 

Syftet med omorganisationen var att få fler synliga poliser som skulle finnas närmare medborgarna. I själva verket rapporteras det på många håll i landet att det blivit tvärt om. Polisens bekymmer med att få ut fler poliser till kärnverksamhet - yttre tjänst och utredning, måste lösas. I detta tuffa läge har Kristdemokraterna efterlyst en kraftfull och långsiktig förstärkning av Polisens resurser och vi har detta i vårt eget budgetalternativ. Men situationen kräver mer.

Nära och förtroendefulla kontakter mellan polisen och allmänheten är grunden för ett bra polisiärt arbete. Det utåtriktade brottsförebyggande arbetet är viktigt och samarbetet med socialtjänsten och skolan måste prioriteras. Polisarbetet måste organiseras så att tillgången på poliser är störst på de platser och vid de tider då brottsligheten är som mest omfattande.

Locka tillbaka poliser

Utöver 2 600 fler polisanställda, högre löner och bättre arbetsvillkor och utrustning har vi föreslagit ett antal andra åtgärder som kan avlasta polisen snabbt. Alla vet att det tar tid att utbilda nya poliser. Det viktigaste är att behålla de poliser som i dag funderar på att sluta och att locka tillbaka de som kanske precis slutat. Vi tycker också att pensionerade poliser ska få jobba kvar. Erfarna poliser som närmar sig pensionen eller nyligen gått i pension kan utgöra en resurs om de får möjlighet att jobba kvar eller återgå i tjänst för en tid.

För att avlasta polisen bör även ordningsvakter och civilanställda användas i större utsträckning för att bistå med lämpliga arbetsuppgifter. Kristdemokraterna föreslår också bättre samverkan med försvaret. Efter terrorattentaten i Norge 2011 gjordes ändringar i den norska polislagen angående polisens rätt till bistånd från försvaret. Ytterligare åtgärder genomfördes i Norge, vilket vi kan dra lärdom även här i Sverige. För att stärka polisens och samhällets förmåga behöver försvaret och polisen samverka och samträna mer. Det bör ses över hur anställda vid försvaret kan bistå polisen i exempelvis bevakningsinsatser.

Återinför beredskapspolis

Vi instämmer med Mikael Juul Sörenson att beredskapspolisen ska återinföras. Det är ett förslag som återfinns i vårt budgetalternativ. Beredskapspolisen var civilpliktiga poliser som kunde kallas in vid allvarliga eller omfattande störningar på samhället ur ordnings- eller säkerhetssynpunkt. Många har fortfarande en färsk utbildning som beredskapspolis. Cirka hälften av de 1200 beredskapspoliser som vid nedläggningen 2012 var aktiva skulle kunna kallas in snabbt. Detta skulle bli en avlastning för Polisen.

Våra förslag går ut på att säkra tryggheten och återskapa tilliten genom att förstärka och avlasta Polisen. Det finns inga genvägar. Det krävs en kraftfull satsning, nytt ledarskap och att fler poliser är lokalt förankrade i hela Sverige. Man måste kunna lita på att Polisen har de resurser som krävs för att kunna göra sitt jobb. 

Forrige artikel Academedia: Vi välkomnar ökat kommunalt inflytande Academedia: Vi välkomnar ökat kommunalt inflytande Næste artikel C: Använd beredskapspoliser vid gränskontroller C: Använd beredskapspoliser vid gränskontroller
Kritikstorm mot regeringens remisshantering

Kritikstorm mot regeringens remisshantering

MAKTFÖRSKJUTNING. Smittskyddslagen ändras så att regeringen kan vidta åtgärder utan att först få dem godkända av riksdagen. Men regeringens beredning av frågan får kritik från flera aktörer.