Karensnämnden säger inte nej till någon

TANDLÖST. Sedan 2018 måste ministrar och statssekreterare anmäla om de vill jobba i icke-statlig verksamhet. Men hittills har ingen stoppats.

Det var stor uppmärksamhet kring den nya lagen om övergångsbestämmelser för statsråd och statssekreterare när den kom. Tanken med lagen var att stoppa känsliga övergångar. Men hittills har Karensnämnden som beslutar i ärendena inte haft synpunkter på något fall.

– Arkivet är inte särskilt tjockt. Totalt sen nämnden inrättades för snart två år sen så har vi haft 10 ärenden. Inte i något fall har nämnden beslutat om någon övergångsrestriktion, säger Ralf Järtelius, sekreterare i nämnden till Altinget.

Reglerna är att en minister eller statssekreterare måste låta pröva en övergång om det har gått mindre än ett år sedan hen avgick. De allra flesta av de 10 anmälningar som inkommit till nämnden är förhållandevis okontroversiella.

Login