Juridiken vinner mark på politikens bekostnad

FÖRVALTNING. Det har skett en maktförskjutning i Sverige. Allt mer makt har hamnat i myndigheter och domstolars händer. Allt mindre hos de folkvalda. Det visar en rapport från Arena Idé.

I en ny rapport från Arena Idé med namnet ”Juridifiering - om förskjutningen av makt från politik till juridik” tecknar Oskar Taxén, jurist på Kommunal och författare till rapporten, en bild av att riksdagen flyttar makt i allt fler politiska sakområden till domstolar och myndigheter. I kombination med en överdriven maktöverlämning till EU och en mer ”aktivistisk” Högsta Domstol gör det att juridiken vinner mark på politikens bekostnad.

– Juridiken har blivit allt viktigare. Politiken har svårt att tala om vad de tycker, tänker och driver, sade Oskar Taxén, vid ett seminarium anordnat av Arena Idé på onsdagen.

Miljöbalken, Plan- och bygglagen och utlänningslagen är några av de områden där allt mer av frågorna avgörs i domstol. Där lagstiftaren medvetet har gjort lagstiftningen ”luftig”, menar Taxén. Ett exempel som togs upp vid seminariet var frågan om Ojnareskogen där avvägningen mellan bevarandet av arter i naturen ställdes mot metallindustrins behov av kalk. Domare i en av instanserna var Fredrik Werzäll, president för Svea Hovrätt. Han menade att det var olyckligt att domstolen skulle ta ställning till det.

Login