Jeppesen: Mobilförbud invaggar oss i falsk trygghet

DEBATT. Sverige ska bli världsledande på att nyttja digitaliseringens möjligheter i skolan nu när den nationella digitala strategin för skolan blir verklighet, skriver Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry.

Av: Jannie Jeppesen

Vd Swedish Edtech Industry

De nya reviderade läroplanerna förtydligar att eleverna ska utveckla en digital kompetens som innebär att de ska förstå hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Eleverna ska utveckla en förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det tål att upprepas. Förstå hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Förhålla sig till medier på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. En stor och viktig uppgift för skolan. Är svaret på detta ett mobilförbud? Självklart inte. Flera grundläggande knasigheter finns i förslaget.

 Lagstifta inte yrkesgruppers verktyg

Förslaget innebär för det första att undergräva lärarens och rektorns ledarskap i skolan. Vi lagstiftar inte om vilka verktyg en annan yrkesgrupp väljer att använda. Elever ska utveckla strategier för en ändamålsenlig hantering av sin digitala miljö, under sin lärares ledning. En lärare som avgör vad eleven behöver för att utveckla sina färdigheter och förmågor och i vilken takt ansvar kan tas. Ibland ska vi vara uppkopplade och ibland ska vi inte. Dessutom har läraren och rektorn redan idag möjlighet att välja när, var och hur en mobil eller annan skärm ska användas och det gör man i stor utsträckning också. Givetvis är det den legitimerade läraren och den befattningsutbildade rektorn som är bäst rustade att fatta dessa beslut. Inte våra politiker.

Invaggar i falsk trygghet

För det andra så går teknikutvecklingen allt snabbare och behovet av att ha utvecklade strategier och förståelse för hur vi påverkas av detta ökar. Vad är en mobil idag och har vi ens mobiler imorgon? Sakernas internet betyder att våra klockor idag har funktionalitet som våra smarta telefoner. Uppkopplade glasögon med inbyggda skärmar blir nu billigare och mer tillgängliga och smarta algoritmer drar vår uppmärksamhet till sociala plattformar. Tolkningen av lagen kommer att skapa kaos och invagga oss i en falsk trygghet om att vi nu skapat fokus och arbetsro. Med den pågående tekniska utvecklingen behöver våra elever än mer praktisk träning och förståelse för att kunna orientera sig medvetet i en komplex omvärld. Under ledning av sin lärare.

Skapar tillgänglighet

För det tredje så tar ett mobilförbud inte tillvara på digitaliseringens möjligheter i form av att säkerställa likvärdigheten. Mobilen, eller digitala verktyg, erbjuder massor av möjligheter för elever med exempelvis läsnedsättning som Specialpedagogiska skolmyndigheten lyft fram i en artikel i Skolvärlden. Där ser vi som branschorganisation inom edtech, utbildningsteknologi, ett stort behov av att tillgängliggöra det tekniska stöd många elever behöver för att lyckas i sin skolgång. Tjänster som finns idag, men som många elever inte har tillgång till.

Undergräver lärarens ledarskap

Nej. Ett mobilförbud kommer inte att bygga den digitala kompetens våra elever så väl behöver. Skolan står, precis som resten av vårt samhälle, inför enorma utmaningar med den digitala transformationen, där vår omvärld blir alltmer komplex. Att undergräva lärarens ledarskap är inte rätt väg att gå. Vi vill hellre se förslag från våra politiker som möter de verkliga behoven: som att tillföra resurser och förutsättningar för kompetensutveckling av skolans personal, säkerställa att infrastrukturen ute på våra skolor är på plats och att alla elever har likvärdig tillgång till läromedel och verktyg. Då skapas förutsättningar för skolan att utveckla den digitala kompetens våra elever så väl behöver.

Forrige artikel SSU: vi får aldrig glömma - skydda utsatta minoriteter SSU: vi får aldrig glömma - skydda utsatta minoriteter Næste artikel MED: Mindre riksdag – starkare ledamöter MED: Mindre riksdag – starkare ledamöter
Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

GRANSKNING. Regeringen kritiseras bland annat för hanteringen av Kallak och Preemraff samt återigen för flera fall av bristande informationshantering.

– Vi undrar om regeringen inte har tagit åt sig av tidigare uttalanden från KU:s sida, säger Karin Enström (M), ordförande KU till Altinget.