IVO larmar – kommuner klarar inte uppdrag

OMSORG. Inspektionen för vård och omsorg varnar regeringen för att kommuner inte klarar av att ta hand om det stora antalet ensamkommande asylsökande barn. Barn riskerar att fara illa och utsättas för allvarliga missförhållanden.

”Vår bedömning är att förutsättningarna för många kommuner att klara av uppdraget nu är uttömda” skriver IVO.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har skickat en skrivelse till regeringen om konsekvenserna av den stora ökningen av antalet ensamkommande asylsökande barn. Under perioden september-november 2015 har 22 900 barn sökt asyl i Sverige. Att jämföra med siffran för januari-november som ligger strax under 32 200 och siffran för hela 2014 då 7 000 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige.

Allvarliga brister

I skrivelsen tar myndigheten upp den nya typen av lex Sarah-anmälningar som nu kommer in till myndigheten. Vanliga lex Sarah-anmälningar handlar om allvarliga missförhållanden eller risk för det kopplat till en individ eller situation. De anmälningar som har kommit in under hösten och som avses i skrivelsen handlar nu om generella och strukturella omständigheter som kan leda till allvarliga missförhållanden.

I många av anmälningarna som nu kommer in handlar det om kommuner som inte längre har förutsättningar att klara av sitt uppdrag som en följd av den kraftiga ökningen av ensamkommande barn. Det handlar till stor del om att utredningar av barnens behov inte håller tillräcklig kvalitet eller att utredningar av boenden brister eller är obefintliga. Boenden där barn placeras följs inte upp och kommuners egna HVB-hem har också brister vad gäller personal eller lokaler.

 

Forrige artikel Pensionsbesked förskönar framtiden Næste artikel De sista skattenämnderna försvinner
Så satsar partierna i skuggbudgetarna

Så satsar partierna i skuggbudgetarna

GRAFIK. Sverigedemokraternas satsning på pengar till medborgarna är den satsning som sticker ut mest jämfört med regeringens. Samtidigt vill alla oppositionspartier ge mer till sjukvård än januaripartierna. Klicka runt i grafiken och se skillnaderna på respektive utgiftsområde.