Inte enkelt att straffa terrorresa

TERRORBEKÄMPNING. Det kan bli svårt att tillämpa den planerade lagen om att straffa personer som reser utomlands för att begå terrordåd. Det framgår av remissvaren på en utredning.

Regeringen har aviserats att en proposition mot terrorismresor ska lämnas till riksdagen senast i januari nästa år. Basen i det förslaget blir den utredning som i somras föreslog en skärpning av reglerna mot terrorbrott. Förslagen innebär att det blir straffbart att resa från Sverige till ett annat land med syftet att begå terrorhandlingar eller att ge eller ta emot terroristutbildning. Straffet blir fängelse i högst två år. Sverige är genom konventioner i FN och internationella aktionsgruppen mot penningtvätt (Fatf) bundna av att genomföra lagar för att hindra terrorresor och finansieringen av sådana resor.

Bra, men svårt att bevisa

Flera remissinstanser välkomnar en skärpt lag, men pekar även på att planerna kan bli svåra att tillämpa i praktiken och att det kan vara svårt att bevisa att syftet med resan är att ägna sig åt terrorism. Svårigheten kan leda till att möjligheten att tillämpa de föreslagna straffbestämmelserna i praktiken blir mycket begränsade, skriver Åklagarmyndigheten i sitt remissvar.

Säkerhetspolisen, Säpo, kan för sin del ”förutse svårigheter med att styrka att avsikten med resan är att begå, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar respektive att ge eller ta emot terroristträning”.

JK ifrågasätter förslaget som gör det straffbart att ge eller ta emot terroristutbildning, och menar att möjligheterna till lagföring blir begränsade. Värdet av den föreslagna kriminaliseringen kan därför ifrågasättas och bör ytterligare noga övervägas, skriver justitiekansler Anna Skarhed i sitt remissvar.

Svårare för Säpo

Säpo ser ett problem med en kriminalisering, eftersom följden blir att myndigheten förlorar möjligheten att använda FRA:s signalspaning. Det beror på att signalspaning inte får användas i en förundersökning om brott. Samtidigt är det en viktig del för att kartlägga terrorism med utländska kopplingar.

Säpo vill därför att regeringen ser över möjligheten att få information från FRA trots att en förundersökning har inletts. Detta behövs för att Sveriges förmåga att förhindra terroristattentat inte påtagligt ska försämras, enligt Säkerhetspolisen.

Nästa steg

Förslaget från i somras är enligt regeringens planer första steget mot en skarpare lag för att hindra att svenska medborgare beger sig utomlands för ansluta sig till terrorgrupper som Islamiska staten. Regeringens mål har tidigare varit att reglerna ska vara på plats redan den 1 januari 2016, men enligt förteckningen över planerade propositioner kan ett förslag dröja till efter årsskiftet och då skjuts också den nya lagen framåt.

Nästa steg för regeringen är kriminalisera själva stridandet utomlands. Enligt ett utredningsuppdrag ska en ytterligare kriminalisering granskas för att hindra att personer deltar i väpnad konflikt utomlands inom ramen för en terroristorganisation. Uppdraget ska vara klart den 23 juni 2016.

I sitt remissvar pekar JK på att det vore bättre att invänta det förslaget innan regering och riksdag tar ställning. Genom att samordna lagstiftningsarbetet skulle det skapas bättre förutsättningar för en rättssäker och konsekvent men även effektiv lagstiftning på området, skriver JK.

 

Forrige artikel Stulna nationella skatter ska lämnas tillbaka Næste artikel Nya attacker mot ränteavdraget Nya attacker mot ränteavdraget
Så satsar partierna i skuggbudgetarna

Så satsar partierna i skuggbudgetarna

GRAFIK. Sverigedemokraternas satsning på pengar till medborgarna är den satsning som sticker ut mest jämfört med regeringens. Samtidigt vill alla oppositionspartier ge mer till sjukvård än januaripartierna. Klicka runt i grafiken och se skillnaderna på respektive utgiftsområde.