Ingen majoritet för högerblocket

TREND. Om det vore riksdagsval i dag skulle M, KD och SD inte uppnå en riksdagsmajoritet. Detta visar en ny sammanställning av opinionsmätningar.

Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet publicerar regelbundet Mätningarnas Mätning (poll of polls), vilket är en sammanvägning av publicerade opinionsmätningar från SCB, Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos.

Det samlade stödet för högerblocket M, KD och SD har ökat något i de senaste mätningarna. Men om valet hölls i dag skulle de ändå inte nå en egen riksdagsmajoritet. 

Detta eftersom Miljöpartiet, men också Liberalerna, klarar riksdagsspärren samt att stödet för Vänsterpartiet har gått upp till nästan elva procent.

Login