Ingen fortbildning för att införa 10-årig skola

SKOLA. Regeringen ändrar uppdraget till Grundskoleutredningen. Det är inte aktuellt att utreda fortbildning för förskolelärare.

Grundskoleutredningen tillsattes av alliansregeringen för att förbereda en övergång till en tioårig grundskola. En del i detta var att lämna förslag på hur förskolelärare skulle kunna utbildas till behöriga grundskolelärare.

Men i december ändrade den rödgröna regeringen uppdraget till Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen och utredare för grundskoleutredningen.

I stället för en tioårig grundskola med slopad förskoleklass, ska förskoleklassen vara kvar.

Login