Heikensten tar över Finanspolitiska rådet

COMEBACK. Den tidigare riksbankschefen Lars Heikensten är från och med den 1 juli ny ordförande för Finanspolitiska rådet.

Lars Heikensten har ett gediget CV. Efter att ha disputerat på Handelshögskolan blev han 1984 chefsekonom på Riksgälden. Därefter följde några år på Regeringskansliet, bland annat som chef för den ekonomiska avdelningen på finansdepartementet.

Efter tre år som chefsekonom på Handelsbanken blev han 1995 vice riksbankschef och 2003 efterträdde han Urban Bäckström som riksbankschef.

2006-11 var Heikensten ledamot av Europeiska revisionsrätten och sedan 2011 har han varit ordförande för Nobelstiftelsen. Nu axlar han rollen som ordförande för Finanspolitiska rådet, där han efterträder Harry Flam.

Login