Efterlyses: seriösa lotsar

INTEGRATION. Systemet med etableringslotsar kan inte vara kvar som det ser ut idag, anser arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Riksdagsledamoten Roger Haddad (FP) undrar i en skriftlig fråga till Ylva Johansson om regeringen tänker föreslå en ny modell med seriösa etableringslotsar.

I svaret meddelar Ylva Johansson att det  förs en dialog med arbetsförmedlingen där man analysera situation. När den översynen är färdig kommer regeringen att återkomma till frågan.

Johansson har tidigare sagt att regeringen vill avskaffa etableringslotsen. Kort där efter meddelade Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att alla kontrakt med lotsar sägs upp. Det var alliansregeringen, med Folkpartiet i spetsen, som införde systemet under 2010. Lotsverksamheten har varit mycket kritiserat, bland annat finns det misstankar om brottslig verksamhet så som bedrägeri, mutor och utpressning.

Login