FP: Ansvar för flyktingbarn måste bli tydligare

OMSORG. Vad gör barnminister Åsa Regnér för att trygga att flyktingbarn behandlas med samma omsorg som svenska barn, undrar Barbro Westerholm (FP) i en skriftlig fråga. Statsrådet svarar att det är en stor utmaning, men har inga konkreta åtgärder.

Vad ska Åsa Regnér göra för att säkerställa att socialtjänsten behandlar ensamkommande flyktingbarn med samma omsorg som svenska barn? Det undrar riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) i en skriftlig fråga till barn-, äldre- och jämställdhetsministern.

I sin fråga lyfter Barbro Westerholm bland annat fram det uppmärksammade Yara-fallet, och de två flyktingpojkarna som ” hanterats mycket hårdhänt av väktare i Malmö” som exempel på att de ensamkommande flyktingbarnen allt för ofta hamnar mellan stolarna.

”Socialtjänsten ska utreda deras behov och göra placeringar enligt samma regler som för andra barn. Det enskilda barnets behov av stöd ska vara vägledande. I praktiken är det alltför tydligt att det inte alltid fungerar så”, skriver Barbro Westerholm.

Login