Fortsatt träta om vårdvalet

VÅRD. Riksdagen vill inte att regeringen utreder landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem. Det beslutet fattades under onsdagen.

I våras tillsatte regeringen en utredning om hur vinster i välfärden kan regleras. Utredningen skulle bland annat föreslå ändrande regler för att landstingen inte längre ska bli skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården.

Men en riksdagsmajoritet vill inte att den frågan utreds. Under onsdagen beslutade riksdagen att uppmana regeringen om att införa ett tilläggsdirektiv i utredningen som skulle innebära att frågeställningen om landstingens vårdvalssystem tas bort.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser å andra sidan att det finns ett behov av uppföljning av vårdvalet. I en reservation framför de att vårdvalet inneburit att landstingen tvingats till att släppa in privata aktörer vilket har ” inneburit en omfördelning av resurser från dem som har sämst hälsa till dem som har bäst hälsa.”

Login