Försäkringskassan vill utreda tredje kön

KÖNSTILLHÖRIGHET. Försäkringskassan tycker att det är dags att regeringen utreder frågan om att införa ett tredje kön. Det framgår av myndighetens remissvar på en tidigare utredning.

Livet skulle bli lättare för personer som inte ser sig som man eller kvinna samt för barn med en medfödd avvikelse i könsutvecklingen om ett tredje kön infördes. Det skriver Försäkringskassan i remissyttrandet till socialdepartementet om utredningen "Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering" (SOU 2014:91).

Frågan om ett tredje kön ingick inte i utredningens uppdrag, utan uppdraget var bland annat att se över åldersgränserna för medicinsk och juridisk könskorrigering. Utredningsförslaget om att sänka åldersgränsen från 18 till 15 år möts med stor tveksamhet från tunga remissinstanser. Främsta argumentet är att det är ett stort ingrepp som inte går att ångra.

 Barnombudsmannen (BO) och Folkhälsomyndigheten skriver båda att förslaget behöver utredas ytterligare. Socialstyrelsen säger blankt nej och påpekar att ingreppen dessutom påverkar personens möjligheter att få barn, konsekvenserna av ett sådant beslut kan vara "svårt för den underåriga att överblicka", anser myndigheten.

Karolinska institutet är motståndare till ingrepp som påverkar personens möjlighet att få barn, avlägsnande av könskörtlarna. Men skriver att andra könskorrigerande ingrepp från 16 års ålder bör tillåtas - med vårdnadshavarnas samtycke.

Könskorrigering vid 12 års ålder

Utredningen föreslår att åldersgränsen för juridiskt könsbyte ska sänkas från 18 till 15 års ålder, samt att bytet inte ska kräva godkännande från vårdnadshavarna. Socialstyrelsen ger grönt ljus för sänkt åldersgräns, men anser att föräldrarnas godkännande ska krävas.

BO däremot anser att 15 år är en lämplig åldersgräns för att ändra sitt juridiska kön, utan att vårdnadshavarna ska ha ett ord med i laget. BO ger även stöd för förslaget att det ska vara möjligt att ändra sitt juridiska kön från 12 års ålder, om föräldrarna säger ja.

De politiska förbunden HBT-liberaler och Öppna Moderater är för en sänkning av åldersgränserna för såväl juridisk som medicinsk könskorrigering.

Olika syn på könskodade personnummer

Grundförslaget i utredningen, att införa två skilda lagstiftningar för de två formerna av könskorrigering, får mycket brett stöd.

Försäkringskassan passar i sitt remissyttrande på att betona vikten av att könet syns i personnumrets sista siffror, en ordning som HBT-liberalerna å sin sida passar på att ifrågasätta.

Forrige artikel Enhetligare och striktare villkor vid upphandling Næste artikel Sänkt pensionärsskatt bekostas av jämnåriga
Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.