Förarbevis för vattenskoter kan hjälpa småvalar

VATTEN. Genom att införa ett förarbevis för vattenskoter skulle miljöskadorna över och under vattenytan kunna minskas. Det hoppas Naturvårdsverket som stödjer förslaget från näringsdepartementet.

Tretton personer omkom i vattenskoterolyckor mellan år 2011 och hösten år 2014, enligt en promemoria från näringsdepartementet där frågan om att införa krav på förarbevis för vattenskoter har setts över.

Syftet med att införa krav på en utbildning för att få ett förarbevis är att höja kunskaperna om sjöregler och beteende till sjöss samt miljöpåverkan. Enligt det förslag som promemorian lägger fram skulle Transportstyrelsen vara den myndighet som får i uppgift att utfärda förarbevisen. För att få ett förarbevis krävs att personen har fyllt 15 år, enligt förslaget.

Vad gäller vattenskotrarnas miljöpåverkan är det i dag inte längre maskinerna som är det främsta problemet, enligt promemorian, utan teknikutvecklingen har gjort goda framsteg. I stället är det just förarnas omdöme och kunskaper om ställer till problem ovan och under ytan.

Login