Föräldrapenningens grundnivå höjs vid årsskiftet

BUDGET. Föräldrapenningen höjs från och med årsskiftet. Beslutet blev formellt när riksdagen på onsdagen godkände regeringens budgetförslag. 

Den höjda lägstanivån av föräldrapenningen klubbades på onsdagen av riksdagen. Från och med årsskiftet kommer den som får ut den lägsta nivån i föräldrapenningen få ut 250 kronor per dag istället för 225 kronor per dag.

Höjningen innebär en ökning på totalt 750 kronor, från 6 750 kronor per månad till 7 000 kronor per månad före skatt. Summorna beräknas på att föräldern tar ut 30 föräldradagar per månad.

Det innebär en utgiftsökning för staten med 287 miljoner kronor för år 2016. Totalt omfattar utgiftsområde 12, ekonomisk trygghet för familjer och barn, det utgiftsområde som riksdagen beslutade om vid onsdagens votering, 87 miljarder kronor.

Login