Föräldrapenning ska begränsas för fler

SOCIALFÖRSÄKRING. Regeringen vill se ytterligare begränsningar i föräldraförsäkringen och föreslår att alla föräldrar som kommer till Sverige med barn som är över ett år gamla ska omfattas av begränsningen som kan träda i kraft under nästa år.

Som Altinget har berättat har statens särskilda utredare Lars Ahrrenius sett över frågan om föräldraförsäkringen bör begränsas för föräldrar som kommer med sina barn till Sverige. Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll (S) tog emot delbetänkandet under förra veckan och då stod det klart att utredaren föreslog en begränsning där nyanlända föräldrar med barn får en föräldrapenning som motsvarar den summa som en genomsnittlig försäkrad använder efter barnets ettårs respektive tvåårsdag. I dag fungerar regelverket så att den som ansöker om pengar för första gången får lika mycket ersättning som om barnet vore nyfött. 

Utredaren Lars Arrhenius förslag var att begränsningen ska gälla de som blir bosatta i Sverige från och med 1 juli nästa år. 

LÄS MER: Begränsningar i föräldraförsäkringen ska få fler i arbete

Login