"Flytta 10 000 jobb från Stockholm"

LANDSBYGD. Parlamentariska landsbygdskommittén vill flytta 10 000 statliga jobb till arbetsmarknadsmässigt utsatta kommuner i norra och mellersta Sverige, trappa upp bredbandsmålet och öka polisens närvaro på landsbygden.

När den parlamentariska landsbygdskommittén tillsattes i juni 2015 med representanter från samtliga riksdagspartier var det med syftet att lägga fram förslag till en sammanhållen landsbygdspolitik. Under onsdagen tog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), som initierade utredningen, emot kommitténs förslag. 

– Det är unikt, landsbygdspolitiken har varit försakad och insatserna har varit spridda skurar. Nu gäller det att samla ihop och bevattna svensk landsbygd med en riktig rotblöta så saker och ting börjar växa ordentligt, sade Bucht under pressträffen.

I mars förra året presenterade gruppen sitt delbetänkande och konstaterade att klyftorna mellan stad och land har ökat och kommer att försätta göra det om inte politiken styr om riktningen. Samhällskontraktet mellan medborgare och stat, kommun och landsting har försvagats.

Login