FI får övervaka fler

LÅN. Regeringen föreslår i en promemoria att även kreditinstitut som driver rörelse enligt Bolånelagen ska få liknade regler som gäller för de som lyder under Lag om bank- och finansieringsrörelse.

De föreslagna reglerna gäller ett nytt krav om att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden och att bolagen ska tillämpa ett amorteringskrav. Det är Finansinspektionen, FI, som får ansvaret för denna tillsyn.

Konkret handlar det om att Finansinspektionen får fler verktyg att begränsa lån till hushåll och företag, till exempel genom:

  • Hur stora lån som kredittagare kan beviljas i förhållande till inkomst eller intjäningsförmåga.
  • Hur stora lån en kredittagare kan beviljas i förhållande till värdet på säkerheten för lånet.
  • Fördelningen av lånets räntebindningstid.
  • Hur stora lån som kan beviljas i utländsk valuta i den utsträckning det står i överensstämmelse med unionsrätten.
  • Hur stora skuldbetalningar som en kredittagare kan anses klara av i förhållande till sin inkomst eller intjäningsförmåga.

Forrige artikel Utskott vill snabba på förslag om nationell säkerhet Næste artikel Polisen varnar för uppsägningar
Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

FÖRSLAG. Ledamöter som inte närvarar i riksdagen tillräckligt ofta ska tvingas betala tillbaka arvode föreslår en parlamentarisk kommitté.

– Det är förstås helt orimligt och oacceptabelt att strunta i riksdagsarbetet och ändå fortsätta uppbära riksdagsarvode, säger talman Andreas Norlén till Altinget.