Experterna som ska hjälpa Digitaliseringsmyndigheten

FÖRORDNANDE. Nio personer blir nya ledamöter i det rådgivande organ som ska hjälpa Myndigheten för digital förvaltning. 

I Digitaliseringsmyndighetens förordning står det att myndigheten ska ha ett rådgivande organ. Chef för rådet är myndighetens generaldirektör Anna Eriksson.

Sedan den 1 augusti 2020 sitter följande personer som ledamöter i rådet:

Samtliga ledamöter har förordnande till 31 december 2023, med undantag för Daniel Broman vars förordnande slutar den 31 december 2021.

Login