Experter oense om inflationsmål

UTREDNING. Riksbanksutredningen har föreslagit att inflationsmålet fortsatt ska vara två procent. Det är bra tycker Pär Österholm, ledamot i Finanspolitiska rådet. Men LO:s chefsekonom Ola Pettersson tycker att det behöver höjas.

Det har gått tre år sedan den parlamentariska kommittén satte igång med sin översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Nyligen kom betänkandet.

På 2 000 sidor stöts och blöts för- och nackdelar med olika upplägg för centralbanken. Ett antal förändringar föreslås men på det hela taget förblir Riksbankens uppdrag oförändrat.

– Det är ingen revolution som förespråkas. Det är extremt lite som ändras om man ska vara krass. Men det kanske är klokt, if it ain't broken don't fix it, kommenterar Pär Österholm,  professor i nationalekonomi och ledamot i finanspolitiska rådet, utredningen på ett seminarium anordnat av LO.

Login