ESV: Regeringen missar sparmålet

PROGNOS. Lågkonjunkturen är här vilket bidrar till att regeringen missar överskottsmålet. Trots det riskerar regeringen att få en för liten offentlig skuld på sikt, enligt ESV:s prognos.

Ekonomistyrningsverkets, ESV, senaste prognos är ingen munter läsning för de som sitter vid de ekonomiska styrspakarna. Verkets prognos över ekonomin och statens budget skiljer sig från regeringens prognos. Enligt ESV leder framför allt en lägre ökningstakt av skatteintäkterna till att statens finanser ger underskott.

Regeringen har ett överskottsmål om en tredjedels procent av BNP, sett över en konjunkturcykel att förhålla sig till. För att kunna utvärdera hur det offentliga sparandet ser ut när man tagit bort konjunktureffekter räknar ESV fram det som kallas "strukturellt sparande" som då ska kunna ge vägledning hur det offentliga sparandet står sig i förhållandet till överskottsmålet.

– Det strukturella sparandet avviker tydligt från målnivån, sade Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef, på en pressträff där prognosen presenterades.

Login