En digitaliseringsmyndighet kan se dagens ljus

SAMHÄLLSPLANERING. Regeringens Digitaliseringskommission vill se en myndighet som ska ansvara för digitaliseringen i samhället.

På torsdagen tog, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) emot Digitaliseringskommissionens slutbetänkande. För att snabba på digitaliseringen föreslår kommissionen en ny myndighet.

Andra förslag är att införa en strategi för digitalisering som ska ge ”riktning och kraft åt arbetet”.

Digitaliseringskommissionen sjösattes i juni 2012 för att främja digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska målet om ”att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

Login