Ek: "I varenda buske ska det finnas en centerkrets"

PÅVERKAN. Cuf:s ordförande om varför de inte hymlar med att de är lobbyister. Och vilka utmaningar han ser för förbundet.

Altinget har träffat Centerpartiets Ungdomsförbunds (Cuf) ordförande Magnus Ek i en intervju om politisk påverkan.

Centerpartiets ungdomsförbund har en hundraårig historia. Förbundets arbete vilar på tre ben. Man vill vara en del av samhällsdebatten, påverka dagens makthavare och leverera morgondagens makthavare. För att lyckas med det förstnämnda har man en bred ansats. Man vill synas i såväl traditionella medier som sociala medier. Synas i de stora tidningarna och tv men också i regionala-, lokala- och facktidningar.

– Vi ska finnas där folk debatterar politik. Vi har ett uppdrag och ett syfte att ta in ungdomar i samhällsdebatten, säger Magnus Ek.

Login