Domstol skeptisk till ny granskning av polis

RÄTTSVÄSEN. Svea hovrätt ifrågasätter om det behövs en ny myndighet för att granska polis och kriminalvård. Domstolen anser att dagens tillsyn fungerar väl. 

I somras föreslog en enig parlamentarisk kommitté att en helt ny fristående myndighet ska granska hur den öppna polisen, Säkerhetspolisen och Kriminalvården sköter sina uppgifter. Därmed finns det ett brett politiskt stöd för att skapa en ny granskningsmyndighet den 1 januari 2017.

Remisstiden håller nu på att gå ut för utredningen. Och i sitt remissvar skriver Svea Hovrätt att det idag finns en effektiv och välfungerande tillsyn. Hovrätten ifrågasätter därför om det finns ett behov av en utökad tillsyn över polisen och Kriminalvården. Domstolen har dock förståelse för de politiska övervägandena som har gjorts.

Partierna i kommittén ansåg att den kontroll som finns idag genom myndigheternas interna granskningar och via Justitieombudsmannen, JO, och Justitiekanslern, JK, inte räcker. JO har också pekat på behovet av en fristående tillsyn av polis och kriminalvård.

Login