Debatt: Lätta småföretagens börda – höj gränsen för momsplikt

DEBATT. Sverige har den lägsta gränsen av alla EU-länder för att behöva redovisa moms. Om Sverige skulle höja gränsen till 200 000 kronor skulle det minska den administrativa bördan påtagligt, skriver Företagarnas skattepolitiska expert.

Placeholder image
"Enligt EU:s återkommande mätning VAT Gap har Sverige därtill minst problem med momsfusk av alla länder i EU. Vissa år betalas till och med in mer moms till staten än vad som krävs." Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Patrick Krassén
Skattepolitisk expert, Företagarna


Att Sveriges välstånd är beroende av företagande är troligen en självklarhet för de flesta. Siffrorna talar för sig själv: fyra av fem nya jobb i Sverige sedan 1990 har skapats i små och medelstora företag. Det är därför centralt för Sveriges återhämtning och välstånd att de mindre företagen har goda villkor.

Vi står inför många stora och svåra utmaningar, men det finns också reformer på detta område som skulle förenkla för småföretag och som kan göras snabbt och till låg kostnad.

Stort hinder för tillväxt

Enligt Sveriges företagare är regelbörda och regelkrångel ett betydande hinder för att kunna växa. Näringslivets regelnämnd mäter varje år vad företagare ser som de största tillväxthindren. I den senaste mätningen, från mars 2020, kom skatte- och momsreglerna på första plats. En av fyra företagare (27 procent) anser att skatter och moms är det största hindret för tillväxt. Bland företag med färre än tio anställda är andelen ännu större, 30 procent.

Vi står inför många stora och svåra utmaningar, men det finns också reformer på detta område som skulle förenkla för småföretag och som kan göras snabbt och till låg kostnad.  

Patrick Krassén , Skattepolitisk expert, Företagarna

Myndigheterna är heller inte obekanta med problemen. Även Skatteverket instämmer i problembeskrivningen, och konstaterade redan 2006 i en rapport att kostnaderna för att betala skatt belastar de minsta företagen hårdare än de större.

Höj momsgränsen

Om vi är överens om problemet, vilka lösningar finns att tillgå? Ett enkelt och framkomligt sätt att underlätta för många företagare vore att höja gränsen för momsskyldighet. Det innebär att ett företag som har omsättning under gränsen för momspliktighet inte lägger på moms på sina fakturor, och kan inte dra av moms på sina inköp. Höjs gränsen omfattas fler företag.

Patrick Krassén.
Patrick Krassén. Foto: Företagarna

Momsen är, till skillnad från de flesta andra skatter, harmoniserad på EU-nivå. Det innebär att medlemsländer måste förhålla sig till EU:s regelverk om moms. Dessa regler medger dock att företag med en låg omsättning inte behöver redovisa moms om de inte vill. Var gränsen går för momsplikt bestäms av varje land självt.

Följ andra EU-länder

Sverige har den lägsta gränsen av alla EU-länder för att behöva redovisa moms: redan vid en omsättning på 30 000 kronor inträder momsplikt. I närliggande länder är gränsen avsevärt högre: Danmark har nästan den dubbla på 50 000 danska kronor, Finland 10 000 euro, Tyskland 17 500 euro, Estland 40 000 euro och Polen 200 000 zloty (motsvarande 500 000 svenska kronor).

Sverige bör följa andra europeiska länder och införa högre gräns för momsplikt. Det skulle minska den administrativa bördan påtagligt för bland annat småföretagare, föreningar, frilansare och verksamheter i delningsekonomin. Den genomsnittliga gränsen för momsplikt i EU är omkring 30 000 euro – mer än tio gånger högre än Sverige. Om Sverige skulle höja gränsen till 200 000 kronor skulle det vara i nivå med Tyskland, och fortfarande en bra bit under genomsnittet.

"Minst problem med momsfusk"

Den uppmärksamma frågar sig kanske, om det finns en hake med en sådan förändring. Eventuella farhågor om minskade momsintäkter kan snabbt avfärdas. De företag och andra skattskyldiga som inte kommer upp till gränsen behöver nämligen enligt lag inte redovisa moms. Det går därmed inte att ”fuska” med momsen mer för att redovisningsgränsen är högre. Enligt EU:s återkommande mätning VAT Gap har Sverige därtill minst problem med momsfusk av alla länder i EU. Vissa år betalas till och med in mer moms till staten än vad som krävs.

Behövs kraftfulla åtgärder

I skrivande stund sitter flera statliga utredningar och ser över möjligheterna att förenkla regelverk för de minsta företagen, bland annat reglerna för redovisning av skatter och avgifter. För att förenkla för soloföretagare, till exempel genom en möjlighet att redovisa skatt enligt en schablonmodell, skulle en höjd gräns för momsplikt vara ett viktigt steg.

Sveriges småföretag behöver goda villkor för att kunna växa och skapa jobb. Efter covid-19-krisen behövs kraftfulla åtgärder för ekonomisk återhämtning. Företagen uppger själva att momsen utgör ett stort hinder. Tar politikerna chansen att på ett enkelt sätt åstadkomma en tydlig och viktig förändring?

Nämnda personer

Patrick Krassén

Skattepolitisk expert Företagarna
Master i skatterätt (Stockholms uni. 2011)

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor