Debatt: Alla måste ta steg framåt i antikorruptionsarbetet

DEBATT. Coronapandemin är en hård prövning för den offentliga sektorn med press på brådskande upphandlingar och stora utbetalningar av stöd. Detta förstärker anledningen att vara vaksam för korruption, skriver generalsekreteraren för Institutet mot mutor.

Natali Engstam Phalén
Generalsekreterare, Institutet mot mutor


Korruption sätter inte sig själv i karantän och arbetet mot korruption måste ständigt vara prioriterat. Framför allt behövs ett proaktivt arbete som drivs från ledningsnivå.

Nu tar näringslivet ett steg framåt i antikorruptionsarbetet genom Institutet mot mutors (IMM) uppdaterade kod mot korruption i näringslivet, kallad Näringslivskoden. Koden riktar sig till företag, privat liksom offentligt ägda, men även den offentliga sektorn har allt att vinna på att ta samma kliv och använda koden.

Här har politiken en viktig roll i att framhålla betydelsen av detta.

Kontroll av mellanhänder 

Koden gör nu förebyggande arbete mot korruption obligatoriskt. Kodens regler om förmåner som i stora delar berör gränsytan privat-offentligt har också uppdaterats utifrån samhällsutvecklingen och konkretiserats med praktiska exempel.

Vidare ges omfattande vägledning för kontroll av mellanhänder så att dessa inte används för mutbrott. Denna vägledning kan också utgöra stöd vid kontroll av leverantörer från korruptionsperspektiv i upphandlingar.

Offentliga sektorn kritiseras

Ledningens ställningstagande framhålls särskilt. Chefernas värderingar präglar inte bara hela organisationen. Hos dem ligger också det yttersta ansvaret för antikorruptionsarbetet och ledningen ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser och kompetens för ett effektivt antikorruptionsarbete.

I det ingår riskanalyser, interna regler mot korruption, kommunikation och utbildning, system för kontroll av mellanhänder och andra tredjeparter, rapporteringssystem och verktyg för kontroll och uppföljning.

Att göra riskanalys specifikt för korruptionsrisker är grundläggande. Den offentliga sektorn har dock från bland annat Statskontoret kritiserats för att brista i detta. Utan kännedom om sina risker är det inte möjligt att förebygga korrupta ageranden.

"Risker förhöjs"

Generellt är kontakter mellan det privata och det offentliga korruptionskänsliga, och särskilt gäller detta vid stora affärer eller ärenden av stor betydelse för enskilda.

Risker förhöjs ofta av yttre omständigheter. Coronapandemins utbrott har varit ett hårt prov för den offentliga sektorn med press på brådskande upphandlingar och stora utbetalningar av stöd till såväl företag som enskilda. Allt detta förstärker anledningen att vara vaksam för korruption.

Förtroendet i samhället

Sverige rankas förvisso som ett av de länder i världen med minst korruption. Ändå har flera fall av korruption avslöjats de senaste åren som visar att vi trots detta inte är befriat från korruption.

Varje korruptionsavslöjande slår mot det så viktiga förtroendet i samhället. Även om svenskar i allmänhet upplever att de har stor tillit för den offentliga sektorn, får den aldrig tas för given. Förtroende är en färskvara som är lätt att skada, men desto svårare att bygga upp.

Fler steg framåt i antikorruptionsarbetet behövs. Näringslivskoden visar på såväl riktningen framåt som hur stegen kan utformas. Vi tjänar alla på en bred tillämpning av kodens regler i såväl näringsliv som offentlig sektor.

Forrige artikel Jallow (V): Politikernas tystnad är det yttersta sveket Jallow (V): Politikernas tystnad är det yttersta sveket Næste artikel KD-ledamot: Myndigheter säljer personuppgifter i stor omfattning KD-ledamot: Myndigheter säljer personuppgifter i stor omfattning