De övervakar maktbalansen i riksdagen

RIKSDAGSARBETET. Maktbalansen i riksdagen vidmakthålls med kvittning. Men kvittningen bygger på blockpolitik. När partierna spräcker blockgränserna blir även kvittningen mindre säker.

Sju partier, alla partier i riksdagen förutom Sverigedemokraterna, har ett avtal om hur de gör för att behålla den politiska balansen när de har frånvarande ledamöter. Varje parti har kvittningsmän som har koll på hur många frånvarande det är inför en omröstning. Det block som har minst antal frånvarande plockar bort ledamöter så att det blir samma antal från varje block.

– Vi är nöjda. Det är en gentlemen's agreement som håller, säger Solveig Zander, kvittningsman för Centerpartiet, till Altinget.

En sådan överenskommelse innebär att det vid varje enskild omröstning finns ett incitament att fuska eftersom ett block då skulle kunna vinna en omröstning som i vanliga fall inte är möjlig utifrån det parlamentariska läget. Men sådant ”fusk” verkar inte har hänt.

Login