Dalunde (MP): Flygskatten behövs för klimatet och tågtrafiken

DEBATT. Tågtrafiken diskrimineras genom orättvis konkurrens från bland annat flyget. Förbindelser som fungerat sedan många årtionden försvinner och nattåg läggs ner på flera håll i Europa. För att vända utvecklingen krävs en flygskatt, skriver Jakop Dalunde (MP).

Av: Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker med fokus på transportfrågor

Tåget till Borås tre gånger eller flyg till Nice – 299 kr. Budskapet från flygbolaget Norwegians kampanj med några år på nacken men som spridits i sociala medier de sneaste veckorna är kittlande. Så enkelt, billigt och nära tillhands finns Nices vackra och sorlande strandpromenad. Nästan lika nära som Borås, fast utan regn och trikåfabriker. Men sett i ljuset av klimathotet och klimatavtalet från Paris som världen enats om är det snarare en knivskarp och pedagogisk förklaring till varför flygskatten behövs. Och varför Sverige och hela EU behöver ordentliga investeringar för ökad tågtrafik 

Tåg allt mindre populärt

Som reklamkampanjen från Norwegian antyder går inte utvecklingen åt rätt håll just nu. Tåg utgör en allt lägre andel av trafiken i Europa. På 1970-talet skedde 20 procent av alla transporter av varor och passagerare med tåg. I dag har den siffran sjunkit till elva procent. Sammanhängande förbindelser som fungerat sedan många årtionden försvinner och nattåg läggs ner på flera håll i Europa.

Reklamkampanjen från Norwegian visar varför flygskatten behövs, menar Dalunde. Foto: Thony Andreasson Aderum

Vi miljöpartister gör dock allt vi kan för att vända utvecklingen. Större andel tågresor är nödvändigt om vi ska leva upp till de klimatmål världen enats om. I regeringen genomför Miljöpartiet en klimatoffensiv och styr mot en tågtrafik som fungerar. Det innebär investeringar för upprustning av järnvägsnätet, satsningar på nya stambanor för höghastighetståg och införandet av flygskatt. Det är välkommet klimatledarskap från Sveriges sida vilket skapar hopp om att fler följer efter.

Orättvis konkurrens

I dag diskrimineras tåget genom orättvis konkurrens från bland annat flyget. Tåget måste betala fulla infrastrukturavgifter och skatter. Tåget får dessutom mindre investeringar och är hårdare reglerat än flyget. Vi gröna i Europaparlamentet arbetar för att stoppa denna snedfördelning. Vi vill införa konkreta mål för gränsöverskridande tågförbindelser, fler höghastighetsbanor, samordnat bokningssystem för att göra tågresor enklare och förbättra villkoren för tåg som alternativ till flyget.

Investeringar i tågtrafiken är förstås viktiga, men för att med kraft vända utvecklingen är också flygskatt avgörande. En tågresa från Stockholm till Berlin ska inte vara fyra gånger dyrare än motsvarande resa med tåg. Flyget måste betala för sin klimatpåverkan.

Bättre förutsättningar för järnvägsinvesteringar

Genom att komma tillrätta med snedfördelningen där flyget gynnas på bekostnad av tågtrafiken kan vi förändra resmönster i Europa med minskade utsläpp som följd. Ekonomiska styrmedel fungerar bäst från två håll. Förutsättningarna för järnvägsinvesteringar ökar när flyget får betala mer av sina egna kostnader. Det vore intressant att höra från de borgerliga partier som aktivt motarbetar den svenska flygskatten hur de tänker sig att vi ska ändra resmönster i framtidens EU och nå upp till målen i Parisavtalet.

Forrige artikel Hela Sverige ska Leva: Bryt den urbana normen Hela Sverige ska Leva: Bryt den urbana normen Næste artikel Trouvé och Tryding: Myt att myndigheterna ligger i storstäderna Trouvé och Tryding: Myt att myndigheterna ligger i storstäderna
 • Rapportera

  Per Eric Edlund

  Varför osanning?

  Man kan ha olika åsikter men att dom Jakob dalunde framföra direkta osanningar är väl extremt. Flyget betalar sina infrastrukturkostnader själv genom biljettpriset för terminaler, RWY, TWY etc liksom flygtrafikledning mm. Infrastruktur för Tågtrafik och vägtrafik betalas bland annat genom skattesubventioner.

  En lokalt beslutad flygskatt i Sverige medför inga eller mycket ringa effekter på miljön. Det har t.om regeringens egen utredning visat. Om man vill något gott om miljön och minska de ca 2 % ca CO2 utsläpp som flyget medverkar till krävs globala överenskommelser och forskning, utveckling och produktion av biojetbränsle.

  Jakob Dalunde medverkar till att fara med osanningar i sin förmodat goda ambition att understödja ökat resande med tåg.

 • Rapportera

  Sören Bergmark · Frekvent Resenär

  Flygskatten ett rättvisekrav

  De största länderna inom EU har sedan länge en skatt på kommersiella flygresor. Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Österrike det motsvarar 220 miljoner invånare.

  Dessutom har även Norge infört flygskatt. Holland införde också flygskatt men passagerartrafiken minskade betydligt varför man tog bort skatten.

  Holland får många passagerare från Tyskland. De lever idag på att Tyskar tar sig besväret att flyga från Holland för att spara några kronor. Samma sak drabbade Danmark.
  Dessa länder är till ytan så små att den som vill göra sig besväret kunde slippa skatten.

  För att saker skall hända och vi skall få framsteg krävs alltid att några går före.
  I fallet med flygskatt har redan EU största länder visat vägen.

 • Rapportera

  Jakop Dalunde · Europaparlamentariker

  Flyget subventioneras

  Ingenstans i artikeln påstår jag att flyget inte betalar några infrastrukturkostnader men det är ett faktum att många mindre flygplatser subventioneras såväl vid byggande som under drift för att kunna gå runt.

  Svenskarnas flygande ökar med ca 4 procent varje år och förväntas dubbleras över de kommande tjugo åren. En flygskatt är en pusselbit i arbetet för att bryta den utvecklingen.

Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.